Logowanie

Nowości w Afast! Powiedz to

Aktualizacja

05/03/2018

Została zaktualizowana lista logopedów, która zawiera dane kontaktowe do osób, które zgodziły się je udostępnić w formularzu podczas tworzenia lub edycji konta. Logopedzi, którzy mają już konto mogą w dowolnej chwili zostać dodani lub usunięci z listy - wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w edycji konta. Ponadto została dodana możliwość wyłączenia dla pacjenta rozpraszających elementów menu nawigacyjnego, które było widoczne podczas wykonywania ćwiczeń (kwadraty z cyframi etapu). Strzałki „przód” i „tył” widoczne są zawsze, natomiast cyfry można wg. uznania włączyć lub wyłączyć z poziomu planowania terapii. Ostatnia zmiana dotyczy możliwości nagrania dźwięku z mikrofonu podczas wykonywania ćwiczenia. Nagranie to zapisywane jest jedynie na komputerze pacjenta. Nie jest ono przechowywane na serwerach aplikacji.

Aktualizacja

22/02/2018

Została umieszczona wyraźna informacja o braku opłat za korzystanie z programu na stronie głównej oraz w zakładce kontakt dodano odnośnik do Facebooka aplikacji.

Aktualizacja

04/06/2016

Dodano dział filmowy, w którym umieszone są filmy instruktażowe do aplikacji, propozycje ćwiczeń oraz wiele ciekawych materiałów związanych z afazją. Dodano zestaw ćwiczeń rozgrzewkowych dla narządów mowy.

Aktualizacja

21/05/2016

Na stronie głównej zostały dodane 2 nowe zakładki: "Kontakt" oraz "Zgłoszenie błędu" w formie krótkiej ankiety. Wprowadzone zostały poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników w zestawach ćwiczeniowych "Co robi? Malarz maluje" oraz "Przysłowia". Zoptymalizowana została obsługa sesji użytkownika przyspieszająca działanie aplikacji.

Aktualizacja

03/05/2016

Udoskonalono proces ponownego przyznania hasła dostępu do aplikacji dla użytkowników, którzy zostali przypisani do jednego adresu e-mailowego (np. przez tego samego logopedę). Zaktualizowano nagrania (głos lektora) dla zestawów ćwiczeń: "Przymiotniki cz. 1", "Budowanie zdań" oraz "Przymiotniki cz. 2". Ponadto dodano możliwość pobrania danych dostępu do aplikacji dla pacjenta (nazwa użytkownika oraz hasło) w formacie pdf (do ewentualnego wydruku i przekazania pacjentowi).


Route Debugger

Type in a url in the address bar to see which defined routes match it. A {*catchall} route is added to the list of routes automatically in case none of your routes match.

To generate URLs using routing, supply route values via the query string. example: http://localhost:14230/?id=123

: {controller}/{action}/{id}

Route Data
KeyValue
controllerHome 
actionNews 
Data Tokens
KeyValue

All Routes
Matches Current Request Url Defaults Constraints DataTokens
False{resource}.axd/{*pathInfo}(null)(empty)(null)
True{controller}/{action}/{id}controller = Home, action = Menu, id = UrlParameter.Optional(empty)(empty)
True{*catchall}(null)(null)(null)

Current Request Info

AppRelativeCurrentExecutionFilePath is the portion of the request that Routing acts on.

AppRelativeCurrentExecutionFilePath: ~/Home/News