Logowanie

Nowości w Afast! Powiedz to

Aktualizacja

05.03.2018

Została zaktualizowana lista logopedów, która zawiera dane kontaktowe do osób, które zgodziły się je udostępnić w formularzu podczas tworzenia lub edycji konta. Logopedzi, którzy mają już konto mogą w dowolnej chwili zostać dodani lub usunięci z listy - wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w edycji konta. Ponadto została dodana możliwość wyłączenia dla pacjenta rozpraszających elementów menu nawigacyjnego, które było widoczne podczas wykonywania ćwiczeń (kwadraty z cyframi etapu). Strzałki „przód” i „tył” widoczne są zawsze, natomiast cyfry można wg. uznania włączyć lub wyłączyć z poziomu planowania terapii. Ostatnia zmiana dotyczy możliwości nagrania dźwięku z mikrofonu podczas wykonywania ćwiczenia. Nagranie to zapisywane jest jedynie na komputerze pacjenta. Nie jest ono przechowywane na serwerach aplikacji.

Aktualizacja

22.02.2018

Została umieszczona wyraźna informacja o braku opłat za korzystanie z programu na stronie głównej oraz w zakładce kontakt dodano odnośnik do Facebooka aplikacji.

Aktualizacja

04.06.2016

Dodano dział filmowy, w którym umieszone są filmy instruktażowe do aplikacji, propozycje ćwiczeń oraz wiele ciekawych materiałów związanych z afazją. Dodano zestaw ćwiczeń rozgrzewkowych dla narządów mowy.

Aktualizacja

21.05.2016

Na stronie głównej zostały dodane 2 nowe zakładki: "Kontakt" oraz "Zgłoszenie błędu" w formie krótkiej ankiety. Wprowadzone zostały poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników w zestawach ćwiczeniowych "Co robi? Malarz maluje" oraz "Przysłowia". Zoptymalizowana została obsługa sesji użytkownika przyspieszająca działanie aplikacji.

Aktualizacja

03.05.2016

Udoskonalono proces ponownego przyznania hasła dostępu do aplikacji dla użytkowników, którzy zostali przypisani do jednego adresu e-mailowego (np. przez tego samego logopedę). Zaktualizowano nagrania (głos lektora) dla zestawów ćwiczeń: "Przymiotniki cz. 1", "Budowanie zdań" oraz "Przymiotniki cz. 2". Ponadto dodano możliwość pobrania danych dostępu do aplikacji dla pacjenta (nazwa użytkownika oraz hasło) w formacie pdf (do ewentualnego wydruku i przekazania pacjentowi).


Route Debugger

Type in a url in the address bar to see which defined routes match it. A {*catchall} route is added to the list of routes automatically in case none of your routes match.

To generate URLs using routing, supply route values via the query string. example: http://localhost:14230/?id=123

: {controller}/{action}/{id}

Route Data
KeyValue
controllerHome 
actionNews 
Data Tokens
KeyValue

All Routes
Matches Current Request Url Defaults Constraints DataTokens
False{resource}.axd/{*pathInfo}(null)(empty)(null)
True{controller}/{action}/{id}controller = Home, action = Menu, id = UrlParameter.Optional(empty)(empty)
True{*catchall}(null)(null)(null)

Current Request Info

AppRelativeCurrentExecutionFilePath is the portion of the request that Routing acts on.

AppRelativeCurrentExecutionFilePath: ~/Home/News